10 Cách sử dụng Pháo khói để có những bức ảnh thú vị – Bài 2

Để có hiệu ứng tối giản, hãy chụp ảnh trước nền đen

Một bức chân dung sáng tạo của một người đàn ông tạo dáng trước nền đen với hiệu ứng chụp ảnh bom khói hồng dữ dội

Những bức ảnh đơn giản như thế này rất lý tưởng cho những bức ảnh tự sướng sáng tạo.
Nếu bạn chụp ảnh ở những nơi nhiều màu sắc, pháo khói của bạn có thể hòa vào và không nổi bật. Để tránh điều này, hãy chụp ảnh đối tượng của bạn trước một nền màu trung tính.
Tôi khuyên bạn nên sử dụng nền đen để tạo cảm giác chụp ảnh nghệ thuật . Màu đen cũng sẽ nhấn mạnh sự tương phản giữa đối tượng của bạn và khói.
Bạn không cần phải sở hữu một studio chuyên nghiệp để tạo nền đen. Bạn có thể vẽ lên một miếng bìa cứng lớn, sử dụng vải đen hoặc mua bảng áp phích màu đen.
Nền của bạn có thể đủ lớn cho đối tượng của bạn nhưng không đủ lớn cho toàn bộ khung hình của bạn. Trong trường hợp này, hãy sử dụng photoshop.

predoxin male enhancement, sexual health clinic leyton, millionaire dies after penis enlargement, erectile dysfunction pictures, how can i get viagra without a perscription, where can i buy pills online, vertex male enhancement, catholic answers male sex enhancement pills, best results in male enhancement, sex positions that increase libido, national lampoon my vagina, will masturbating more increase sex drive, free samples of viagra for my husband, sexual health clinics perth, what do male enhancements do, how can you make your pines biger, penis growth surery before and after, when do i stop growing, penile implant photo, how to make your dick grow bigger naturaly, what vitamin are you lacking if you have no sex drive, levitra medication, lamotrigine libido, cialis 5mg free coupon, good substitutes for viagra, maoi antidote, is cialis used to treat high blood pressure, best male enhancement pills to last longer, how do you increase your penis size, antihistimines kill sex drive, dr steven l morganstern m d maximum penis length width enlargement surgery review, asian male enhancement, what hormone does viagra target, how to buy viagra without a percription, when viagra off patent, remedio generico viagra, ways to naturally make your penis bigger, girth english, fildena 50,