10 Cách sử dụng Pháo khói để có những bức ảnh thú vị – Bài 4

Tạo tài nguyên khói màu mà bạn có thể sử dụng trong các dự án trong tương lai (Stock)

Stock pháo khói hồng cuồn cuộn

Ảnh sử dụng khói màu không phải lúc nào cũng phải có người, địa điểm hoặc đồ vật. Nếu bạn tự chụp ảnh khói, bạn sẽ nhận được rất nhiều kết quả độc đáo mà bạn có thể sử dụng trong các dự án trong tương lai.
Bạn có thể sử dụng hình ảnh của khói để tạo ra phơi sáng gấp đôi hoặc nhúng vào hình ảnh . Ngoài ra bạn có thể chia sẻ chúng cho cộng đồng cùng sử dụng.
Lưu ý : nếu bạn dự định tạo diptychs, hãy chụp ảnh dọc. Nếu bạn sẽ sử dụng tài nguyên của mình trong các dự án không dựa vào định hướng, bạn có thể chụp theo chiều ngang.